CEMAATLER ANAYASANIN 5.MADDESİNDE YAZILI DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİNE AYKIRI OLUŞUMLARDIR.
TOPYEKUN KALDIRILMASI ZORUNLUDUR.

Bir gerçeği kabul edelim kur artışlarında FETÖ örgütü tarafından piyasadan çekilen TL ve dövizlerinin etkisi güçlendirilmiş nisbi etkisi de olmuştur.
Piyasada serbest rekabet koşullarında dönmesi gereken para cemaat gibi grupların tasarrufunda ve ekonomiye katma değeri olmayan sektörlerde kullanılması adaletsiz gelir dağılımına da sebep olmaktadır.
Bu örneği ülkemiz FETÖ terör örgütünün kontrol ettiği milyarlarca doların yurtdışına kaçırma ve hala dolaşımda olmayan muhtemel kaçıramadığı,sakladığı rezervlerle yaşamıştır.
Antalya'nın Alanya ilçesi gibi bir yerde bile yerel seçimlerde 8 milyon TL destek hibesi aldığı halk tarafından bilinen bu durum kentteki mutlak adaletsizliğin de kaynağını oluşturmakta , yerel yönetimi kazananların kayıtdışı yasal olmayan uygulamalara başvurmasına da sebep olmaktadır.
Her şeyden önce bu 8 milyon TL ödeme yapan seçilmişlere nasıl geri dönecektir diye hep merak edilir.?
Sonuçta;FETÖ örgütünün kontrol ettiği rezerv kadar bugün Süleymancılar,Menzilciler,İsmailağa v.s gibi cemaatlerde çok daha fazlasıyla vardır.

Cemaatler ve Türkiye gerçeği

1982 Anayasasının devletin temel amaç ve görevlerinin tanımlandığı 5. maddesi 'Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.' demektedir.

Cemaat tipi yapılanmalar , sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engellerden biridir.

Cemaatler ve Türkiye gerçeği, Ahmet Davutoğlu İsmailağa

Cemaatler oylarını seçimlerde pazarlayarak seçimlerde siyasi etki,
Cemaatler yüksek miktarda bağış ve yardım toplayarak ekonomik etki,
Cemaatler toplumu kendi inanç ve düşüncelerini topluma angaje ederekte sosyal yaşamı etkileyerek Türkiye Cumhuriyetinde yıllara yayılmış siyasal, ekonomik ve sosyal alanlarda 
MUTLAK ADALETSİZLİĞİN kaynağını oluşturmaktadır.

En son FETÖ olaylarından sonra Cemaat adı altında hala devam unsurların Türkiye Cumhuriyeti içinde legal görünümlü illegal faaliyetlerine son verilecek tedbirler zorunlu hale gelmiştir.