Tecavüzcüye 'Hadım cezası' geldi; Resmi gazetede yayınlandı


Tecavüzcüye 'Hadım cezası' geldi; Resmi gazetede yayınlandı
26 Temmuz 2016 Salı
21:12
Gündem

Kamuoyunda, tecavüz suçlularına yönelik "ya hadım, ya idam" beklentisi karşılıksız kalmadı. Adalet Bakanlığı, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarından hapis cezası alanlar için uygulanacak tedavi yöntemlerini belirledi. 'Hadım yönetmeliği' resmi gazetede yayımlandı..Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Cinsel Dokunulmazlığa  Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler  Hakkında Yönetmelik" kapsamında, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyen  hükümlülere cinsel dürtünün azaltılmasına, denetimine veya yok edilmesine yönelik  ayakta veya yatarak ilaçlı ya da ilaçsız tedavi uygulanabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Cinsel Dokunulmazlığa Karşı  Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında  Yönetmelik", Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hapis  cezasına mahkum olmuş kişilerin tedavi, iyileştirme ve diğer yükümlülüklerine  ilişkin faaliyetleri, bu faaliyetleri uygulayacak ceza infaz kurumları, denetimli  serbestlik müdürlükleri ve tedavi merkezleri ile bu merkezlerde görevli  personelin görev, yetki ve sorumluklarını kapsıyor.

İLAÇLI YA DA İLAÇSIZ TEDAVİ

Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, cinsel dokunulmazlığa karşı suç  işleyen hükümlülere cinsel dürtünün azaltılmasına, denetimine veya yok edilmesine  yönelik ayakta veya yatarak, ilaçlı ya da ilaçsız tedavi uygulanabilecek.

Tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilmeden önce hükümlü, bulunduğu  kurum tarafındansağlık kurulu raporu alınmak üzere bünyesinde ruh sağlığı ve  hastalıkları uzmanı ile üroloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları  uzmanı hekimler bulunan Sağlık Bakanlığına bağlı Hastanelere sevk edilecek.

Hazırlanacak raporda kişi hakkında tıbbi tedaviye gerek olup olmadığı,  gerek var ise hangi yöntemin uygulanacağı hususlarının belirtilmesi istenecek.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerce söz konusu raporun  verilemeyeceğinin anlaşılması halinde hükümlü bu hastane başhekiminin vereceği  karar ile üniversite hastanelerine sevk edilebilecek.

Gelen rapor göz önüne alınarak, hükümlü hakkında tıbbi tedavi  uygulanıp uygulanmayacağı veya diğer yükümlülükleri hakkında karar alınmak üzere  dosya, raporlarıyla birlikte infaz hakimliğine gönderilecek.

Hakkında tıbbi tedavi yükümlülüğüne karar verilen hükümlü, gerek  duyulması halinde bulunduğu kurum tarafından tedavinin uygulanması için ilgili  sağlık kurumuna sevk edilecek. Hükümlünün bulunduğu ceza infaz kurumu bölgesinde  tıbbi tedavi kararının uygulanmasını sağlayacak sağlık kuruluşu yok ise hükümlü,  bakanlık tarafından uygun başka bir kuruma nakledilecek.

 BEDELLİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENECEK

Tedavi için kullanılacak ilaçların bedelleri Adalet ve Sağlık  bakanlıkları arasında düzenlenecek protokol kapsamında ödenecek.

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve hastanede yatarak tedavi  edilmesine karar verilen hükümlülerin tedavileri mahkum koğuşu bulunan devlet  veya üniversite hastanelerinde yerine getirilecek.

Tedaviye yönelik işlemler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler  için ceza infaz kurumu müdürlüğü, denetimli serbestlik altında ve koşullu  salıverilen hükümlüler için ise denetimli serbestlik müdürlüğünce takip edilecek.

Tedavinin tamamlanıp tamamlanmadığı ile uygulanan tedavi ve süreç  hakkındaki bilgiler 6'şar aylık süreler ile kurum müdürlükleri tarafından sağlık  kurumundan istenecek. Süresi içerisinde başvurmadığı veya tedaviye uymadığı  tespit edilen hükümlüler hakkında işlem yapılacak.

Bu kapsamda ilk önce hükümlülere uyarıda bulunulacak, bunun ardından  yeni bir ihlal olduğunda cezaevlerinde bulunanlar için disiplin cezası  uygulanacak. Denetimli serbestlik altında olanlar için ise dosya infaz  hakimliğine gönderilecek ve koşullu salıverilme kararında bu husus da  değerlendirilecek. Ayrıca, koşullu salıverilmiş olanlar ihlal ettiğinde ise bu  kişiler hakkındaki şartlı salıverilme kaldırılabilecek.

Hükümlülere, yeniden cinsel suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla  ihtiyaç duyulan tedavi ve iyileştirme programları ile grup çalışmalarına veya  bireysel çalışmalara katılma yükümlülüğü getirilecek.

Hükümlünün toplumun ve çocukların korunması amacıyla kişinin kişisel  ve sosyal durumu ile tekrar suç işleme riski göz önüne alınarak, çocuklar ile bir  arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışması da yasaklanabilecek