Emekli Albay Erdal Sarızeybek sahibi olduğu haber sitesinde, Ortadoğu'da bazı devletleri parçalayıp Büyük İsrail Devleti ve yanında tampon ülkecikler kurulması amacıyla oynanan Büyük Ortadoğu Projesi'nin yeni bir boyuta geldiğini iddia etti. Bu iddiaya göre yeni BOP projesi kapsamında 7 bin yıllık Türk tarihi ve milletinin silinmesi an meselesi. Sarızeybek BOP'un Türkiye'de son aşamada olduğunu yazdı.. Sarızeybek'in bu haberinin ardından, 2 yıl önce MHP'nin 'hayır'cı vekillerinden Atila Kaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı açık mektup akıllara geldi..

Türkiye bu hafta Anayasa değişikliği görüşmelerine hükümet partisi AKP ve ona destek veren MHP'nin başlıyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu "Ülke, Türk Milleti, Rejim ve Cumhuriyet adım adım uçurumun eşiğine getirildi, bu hatadan acilen dönülmesi gerektiğini ve vargüçleriyle buna karşı geleceklerini beyan etti.. 

Sosyal medyada ise vatandaşlardan, illerinden oy verip Meclise gönderdiği milletvekillerine birebir telefon ile ulaşıp "hayır" demeleri konusunda çağrılar yapılıyor..

Emekli Albay Erdal Sarızeybek'ın ise bu süreçte kaleme aldığı bir haber çok dikkat çekiyor..

İşte o haber:

Birinci Adım:

Hedef ülkelerin yönetimlerini ele geçirmek:

‘“Doğrudan işgal’ tıpkı Irak’ta yapıldığı gibi; ya ‘iç karışıklık- iç çatışma’ çıkartmak yoluyla yönetimleri alaşağı etmek tıpkı Libya ve Mısır’da yaptıkları gibi; ya ‘dış baskı- iç savaş’ sonrası yönetimleri istifaya zorlamak tıpkı Suriye’de halen yaşanmakta olduğu gibi ya da demokrasi eliyle demokratik seçimlerle o ülkenin yönetimini işbirlikçiler vasıtasıyla ele geçirmek tıpkı Türkiye’de yaşanmakta olduğu gibi.”

İkinci Adım:

Hedef ülkelerin kaynaklarının yönetimini ele geçirmek:

“’Özelleştirme- yabacı sermaye diyerek’ diyerek, o ülkenin stratejik kaynaklarını doğrudan satın almak ya da işbirlikçi yerli sermaye eliyle kaynakları dolaylı satın almak tıpkı Türkiye, Libya ve Mısır’da görüldüğü gibi; ya da  doğrudan müdahale ile işgal edilen ülkelerdeki kaynaklara silahlı güçleriyle el koymak tıpkı Irak’ta olduğu gibi. Böylece yeraltı ve yerüstü ekonomik hatta insan kaynaklarının yönetimini ele geçirmek.”

Üçüncü Adım:

Hedef Ülkelerdeki insanları ayrıştırmak ve ayrışan gurupları güçlendirmek:

“Hedef ülkelerde birlikte yaşamakta olan insanları, teo-stratejik bir yaklaşımla etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar temelinde, ‘ileri demokrasi, insan hakları ya da özgürlükler’ diyerek ayrıştırmak tıpkı Türkiye’de yönetici siyasetin yaptığı gibi. Bu amaca uygun olarak yasal düzenlemeler ya da uygulamalarla ayrışan gurupları güçlendirmek tıpkı Türkiye’de bir olan insanların ‘Türk-Kürt, Alevi-Sünni’ diye ayrıştırma gayretlerinin görüldüğü gibi.”

Yeni Osmanlı İslam Devleti
BOP projesi kapsamında Türkiye'de, bir rejim değişikliğinin ardından ülkenin de isminin değiştiğini gösteren, 8 parçaya bölünmüş "Yeni Osmanlı İslam Devleti" olarak çizilmiş bir BOP Haritası.. KAYNAK: İNTERNET/GOOGLE

Dördüncü  ve Son Adım:

 “ İşbirlikçi yönetimler eliyle ele geçirilmiş olan hedef ülkelerdeki devlet mekanizmasının ve kaynak yönetiminin gücünü kullanarak ya anayasal düzenlemelerle ya da ayrışan ve güçlendirilen gurupları çatıştırmak yoluyla bir iç kargaşa yaratarak, bunun sonucunda yine anayasal düzenlemeyle hedef ülkeleri parçalamak. Kopan parçalardan da, İsrail’e müttefik tampon devletçikler kurmak.”

Bu pencerelerden bakıldığında, Türkiye’nin son aşamada bulunduğu açık. ABD Başkanı Obama’nın buraya kadar gelerek, Türkiye için ‘model ülke’ demesinin altında da bu yatıyor. Model, çünkü demokratik görülen bir yoldan süreç işletiliyor. Kesintisiz işlediği için de, diğer ülkelere model gösteriliyor.

Soru ise şu; bu plan ve projeler Anadolu’da tutar mı? 

Öyle ya, Türk tarihi böylesi stratejilerle çok karşı karşıya kalmış, hepsini de aşmasını bilmiştir. Şimdi, Türk Milleti karşılaştığı bu yeni savaş oyunlarının işletilmesine izin verecek midir? 

Türk Milleti, ne zaman ki bu gerçeği gördüğünde, bu sinsi planı yok edeceğinden kuşku yoktur çünkü bu millet gücünü en aşağı yedi bin yıllık tarihinden alıyor. 

Erdal Sarızeybek

 

MHP'DEN ANAYASA KONUSUNDA SERT ELEŞTİRİ:

Sarızeybek'İn iddialarının ardından, MHP’deki “Hayırcı” milletvekillerinden, Ülkücü tabandan gelme Atila Kaya’nın 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubta bu satırlar akıllara geldi

" Türk Milleti’ni 36 etnik parçaya bölen.

Şimdi, hangisinin tarihinden, geleneğinden bahsediyorsunuz? “Tarih”, “gelenek” yetmezmiş gibi bir de ırkçı duyguları okşamak için genlerden söz ediyorsunuz. Siz değil miydiniz onları ayakları altına alan. Biz sizi tanıyoruz. Siz, elinizden gelse, adında “Türk” geçiyor diye “türkü” bile söyletmezsiniz. Ama adadaki dostunuz ciddiye alırsa alınabilir, dikkat.Sayın Cumhurbaşkanı;“Bizim tarihimizde esas olan budur” dediniz ya…

Hani, söyleseniz de bilsek: sizin tarihiniz hangisidir?

Hangi milletin tarihidir?"